Categorie: Mentoren

Toine van Bijsterveldt

Toine van Bijsterveldt is al vele jaren werkzaam in het bedrijfsleven en de non-profitsector. Hij beschikt over een brede bestuurlijke en leidinggevende ervaring. Hij is sociaal voelend en maatschappelijk betrokken, maar blijkt ook zakelijk en resultaatgericht te zijn.

Hij heeft vooral gewerkt in opbouw en verandering: strategische organisatieontwikkeling en –verandering, implementatie, complexe fusies, en het opzetten van nieuwe ondernemingen.

Is zeer ervaren in het herbepalen van marktpositie en strategie, en het invoeren en implementeren van managementsturingsprocessen, planning en control, marketing, HRM en efficiencyverbetering. Delegeert gemakkelijk en houdt overzicht.

Door zijn bestuurlijke ervaring in grote organisaties en zijn leidende rol in de belangenbehartiging van doven in Nederland is hij goed thuis in Den Haag en kent hij de politieke en bestuurlijke gevoeligheden. Heeft een ruim netwerk. Ziet welke belangen mensen hebben, en weet daar goed mee om te gaan.

Door zijn studie en zijn internationale werk is hij bovendien vertrouwd met interculturele verhoudingen. Hij is authentiek en past zich gemakkelijk aan.

Zijn stijl is plezierig, rustig, stevig, transparant en duidelijk, met respect voor de capaciteiten en achtergrond van de mensen met wie hij werkt.

Hij is een uitstekend luisteraar die een organisatie graag goed wil begrijpen en vervolgens in staat is om marktkansen en strategie te zien, deze begrijpelijk aan mensen voor te leggen en hen daarin mee te krijgen.

Heleen van Benthem

“Er is enorm veel vrouwelijk talent in Nederland, wat zou het toch fantastisch zijn wanneer we met Future Female Leaders dit talent een duw in de goede richting geven”.

Heleen is opgegroeid in Sint-Jansklooster – Overijssel. Haar ouders hadden een eigen bedrijf. Aan tafel werden de diverse onderwerpen inzake het bedrijf besproken. Achteraf realiseert zij zich hoe haar ouders haar in haar jeugd vrijheid en verantwoordelijkheid hebben meegegeven en hoe dit een leidraad is geweest in haar verdere leven.

Als één van de weinige vrouwen heeft Heleen diverse CEO posities vervuld in de levensmiddelenindustrie. Zij heeft bij verschillende bedrijven kansen gekregen die ze met 2 handen heeft aangegrepen. Heleen heeft ervaring opgedaan bij zowel familiebedrijven (o.a. Mars, Jack Link’s), beursgenoteerde bedrijven (o.a. Sara Lee, Groupe Smithfield en Campofrio Foodgroup), alsmede Private Equity (o.a. United Coffee en Pokon).
Momenteel is zij Algemeen Directeur van Pokon. Ook in deze rol gaat ze weer een uitdaging aan. Als opvolger van de grootaandeelhouder van het bedrijf, begrijpt ze als geen ander dat ze nooit een kopie zal zijn, maar de rol op eigen wijze moet gaan invullen.

Haar visie is dan ook simpel: bedrijven hebben in bepaalde fases verschillende leiders nodig, waarbij elke leider zijn competenties en ervaring ter beschikking stelt van het bedrijf om het bedrijf naar de volgende fase te leiden en om op die manier waarde toe te voegen. Daarnaast is het voor Heleen belangrijk dat in elke rol die ze vervult ook zelf het nodige kan leren.

Heleen wil de rol van mentor graag vervullen omdat ze in haar carrière van diverse mentoren veel heeft geleerd, de tips nog dagelijks toepast en weet hoe belangrijk een klankbord is. Zij zou dolgraag meerdere vrouwen op CEO en directie posities zien.

Jos Baeten

Je kunt heel lang praten over vrouwen op topposities, maar je kunt ze ook gewoon benoemen’.

Jos Baeten studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en startte zijn loopbaan in 1980 bij Stad Rotterdam Verzekeringen, een van de pijlers waarop het huidige verzekeringsbedrijf ASR is gebouwd. Vanaf 1999 was hij voorzitter van de directie bij Stad Rotterdam. Daarna bekleedde hij verschillende directieposities om uiteindelijk in 2009 benoemd te worden tot voorzitter van de Raad van Bestuur van ASR

Jos Baeten is bestuurslid bij het Verbond van Verzekeraars en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Rotterdamse Schouwburg. Verder is hij lid van het algemeen bestuur VNO-NCW en lid van de Raad van Advies van het ROC Midden-Nederland.

Jos Baeten zet zich graag in voor de ontwikkeling van mensen en wil mensen helpen. Dat begon al toen hij er met zijn vader, die verzekeringsagent was, op uit ging om klanten te helpen als die schade hadden. Ook nu nog investeert Jos tijd in vrijwilligerswerk. Zo werkt hij al een aantal jaren mee aan ‘de week van het geld’ waarin hij kinderen van de basisschool een gastles over verzekeren geeft, geeft hij gastcolleges op de universiteit en begeleid hij talenten binnen a.s.r.

Zijn belangrijkste levenslessen: ‘Maak af waar je aan begint, houd oog voor wat andere mensen vinden en blijf knokken.’ En met deze motto’s wil hij zich ook inzetten voor vrouwelijk toptalent in Nederland.

  • 1
  • 3
  • 4
Logo Future Female Leaders

Future Female Leaders

Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
+31 20 72 33 642
info@futurefemaleleaders.nl

Want to register?

Are you a Future Female Leader with the ambition and potential to get to the very top?