Aanmeldformulier Opdrachtgevers

Indien u als opdrachtgever interesse heeft in het Future Female Leader Program om een Future Female Leader in een project, programma of interim functie tijdelijk bij u te werk te stellen of een Future Female Leader in dienst te nemen dan wel een al bij u werkzame potentiele Future Female Leader aan het programma te laten deelnemen, dan verzoeken wij u onderstaand aanmeldformulier in te vullen en aan ons te versturen.

Wij nemen dan zo snel mogelijk met u contact op voor het maken van een afspraak en/of verschaffen van nadere informatie over het programma.

Naam bedrijf

Naam contactpersoon

Emailadres

Telefoonnummer

Opmerkingen