Monique Vogelzang

Monique Vogelzang (19 november 1969) is Inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarvoor was zij hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs.
Voor haar overstap naar de Onderwijsinspectie werkte Monique in diverse leidinggevende functies bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ze was plv. directeur-generaal Cultuur en Media/directeur Kunsten. Deze functies combineerde zij tijdelijk met de functie van programmadirecteur Bedrijfsvoering van het ministerie. Ze zette de directie Leraren op en werkte in verschillende leidinggevende functies bij de directie Cultureel Erfgoed. Zij startte haar loopbaan bij de gemeente Rotterdam. Monique studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cultuur Eindhoven
  • Voorzitter Omscholing Dansers Nederland
  • Bestuurslid Gieskes Strijbis Fonds
  • Lid Raad van Toezicht  Stichting Pieter van Foreest
  • Lid Raad van Toezicht Holland Dance Festival
  • Lid Audit Committee Ministerie SZW
Logo Future Female Leaders

Future Female Leaders

Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
+31 20 72 33 642
info@futurefemaleleaders.nl

Want to register?

Are you a Future Female Leader with the ambition and potential to get to the very top?