Toine van Bijsterveldt

Toine van Bijsterveldt is al vele jaren werkzaam in het bedrijfsleven en de non-profitsector. Hij beschikt over een brede bestuurlijke en leidinggevende ervaring. Hij is sociaal voelend en maatschappelijk betrokken, maar blijkt ook zakelijk en resultaatgericht te zijn.

Hij heeft vooral gewerkt in opbouw en verandering: strategische organisatieontwikkeling en –verandering, implementatie, complexe fusies, en het opzetten van nieuwe ondernemingen.

Is zeer ervaren in het herbepalen van marktpositie en strategie, en het invoeren en implementeren van managementsturingsprocessen, planning en control, marketing, HRM en efficiencyverbetering. Delegeert gemakkelijk en houdt overzicht.

Door zijn bestuurlijke ervaring in grote organisaties en zijn leidende rol in de belangenbehartiging van doven in Nederland is hij goed thuis in Den Haag en kent hij de politieke en bestuurlijke gevoeligheden. Heeft een ruim netwerk. Ziet welke belangen mensen hebben, en weet daar goed mee om te gaan.

Door zijn studie en zijn internationale werk is hij bovendien vertrouwd met interculturele verhoudingen. Hij is authentiek en past zich gemakkelijk aan.

Zijn stijl is plezierig, rustig, stevig, transparant en duidelijk, met respect voor de capaciteiten en achtergrond van de mensen met wie hij werkt.

Hij is een uitstekend luisteraar die een organisatie graag goed wil begrijpen en vervolgens in staat is om marktkansen en strategie te zien, deze begrijpelijk aan mensen voor te leggen en hen daarin mee te krijgen.

Logo Future Female Leaders

Future Female Leaders

Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
+31 (0) 20 72 33 640
info@futurefemaleleaders.nl

Want to register?

Are you a Future Female Leader with the ambition and potential to get to the very top?