Skip to main content

Docenten

Deze selecte groep bestaat uit hoogleraren, acteurs, CEO’s, ondernemers en andere relevante personen, die in intensieve en compacte sessies hun specifieke kennis en praktijkervaring aan de deelnemers overbrengen.

“Shakespeare, leiderschap en speechmaking maken onderdeel uit van executive programma’s. Daarin ervaren deelnemers de kracht van Shakespeares stukken vol tijdloze dilemma’s en beroemde speeches.”

– Drs. Henriëtte Koomans

Paulien ten Asbroek

Paulien ten Asbroek

“Mijn manier van werken staat voor een aanpak van verbindend waarderen waarbij diepgang en humor, interactie in de groep en persoonlijke reflectie belangrijke kenmerken zijn. ‘Liefdevolle confrontatie’ naast ‘respectvolle provocatie’ om naar de zogenoemde ontwikkelzone te komen, vormt de kracht van die benadering.”

Paulien ten Asbroek studeerde in 1990 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Zij heeft een eigen theatergroep geleid en diverse producties gemaakt voor derden en maakte de switch van dans naar totaaltheater, van de uitvoerende kant op het toneel naar de maakkant als choreograaf en regisseur en van kunst naar commercie. Ze was mede-eigenaar en oprichter van Sense of Leadership en werkte bij het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie. Zij ontwikkelde en verzorgde het leiderschapsprogramma ‘Being There’ voor de top van diverse bedrijven. Paulien is nu eigenaar van Moving Sense en richt zich op het ondersteunen van organisatie-ontwikkelvragen. Zij begeleidt veranderingstrajecten op groeps- en individueel niveau, voor nationale én internationale profit en non-profit organisaties en verzorgt modules bij diverse opleidingsinstituten. In haar werk combineert zij haar expertise op het gebied van leiderschapsvraagstukken met haar theaterachtergrond.

Drs. Elizabeth Ebbink

Drs. Elizabeth Ebbink

“Hoe je iets zegt is veel belangrijker dan wat je zegt. Je stem bepaalt voor een groot deel je uitstraling en de impact die je hebt. De klank van de stem is het middel waarmee je contact maakt met je gesprekspartner. Het contact is essentieel voor een soepele uitwisseling van informatie, dat betekent dat de informatie beter wordt onthouden en geaccepteerd. Ervaring leert dat bewust via je stemklank contact maken maar vijftien seconden hoeft te duren.”

Elizabeth Ebbink is stemtrainer, psycholoog (Universiteit van Amsterdam) en operazangeres (Rotterdams Conservatorium). Ze is de auteur van het boek ‘Ik hoor het aan je stem’ en geeft stemtrainingen aan professionals. Daarnaast is ze betrokken bij consultancy-trainingen en opleidingstrajecten voor coaches, maar ook een verlegen kroegbaas (‘hóógste tijd’) kan bij haar terecht. Elizabeth heeft de stemtechnische know-how en het psychologisch inzicht om op snelle en eenvoudige wijze iemands uitstraling en impact te verbeteren.

Henriëtte Koomans

Drs. Henriëtte Koomans

“Shakespeare, leiderschap en speechmaking maken onderdeel uit van executive programma’s. Daarin ervaren deelnemers de kracht van Shakespeares stukken vol tijdloze dilemma’s en beroemde speeches.”

Henriëtte Koomans is zelfstandig organisatieadviseur en begeleidt leiderschaps¬programma’s. Ze is gastdocent bij MIT Sloan School of Management in Boston, Nyenrode Business University en de Comenius leergangen. Daarnaast begeleidt ze intervisie groepen voor burgemeesters en coacht ze leidinggevenden. In haar programma Speechmaking leren deelnemers, aan de hand van beroemde speeches, retoriek en theateroefeningen, stelling te nemen en bewust om te gaan met kritiek. Daarnaast staan ze stil bij vragen als: Hoe is het om zo zichtbaar te worden? Hoe word ik ervaren in de publieke arena en hoe creëer ik de juiste setting?

Jaap van Muijen

Prof. dr. Jaap van Muijen

“Leiderschap is een complex samenspel. Het komt tot uitdrukking in de bekwaamheid van een leider om medewerkers te beïnvloeden en in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen en het succes van de afdeling of organisatie. Het gaat daarbij in feite steeds om de ‘fit’ tussen de leider, de medewerkers en de situatie. Zonder volgers geen leiders.”

Jaap van Muijen studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde op ‘organisatiecultuur’. Hij combineert een wetenschappelijke carrière met die van organisatieadviseur en is gespecialiseerd in het vertalen van strategische keuzes van nationale en internationale organisaties naar het gewenste leiderschap in die organisaties. Hij werkte achtereenvolgens bij de Vrije Universiteit, bij LTP (directielid) en bij Sioo (rector). Nu heeft hij zijn eigen adviesbureau Sense of Leadership. Daarnaast is hij verbonden als hoogleraar aan Business University Nyenrode. Hij is betrokken geweest bij het ontwerpen van het Individuele Basisprogramma van FFL.

Drs. Jeroen Smit

Drs. Jeroen Smit

“Vrouwen moeten er aan gaan wennen dat ze voor een grote klus worden gevraagd omdat ze goed zijn en omdat ze vrouw zijn. Simpelweg omdat het vrouw zijn een waardevolle asset is. Net zoals mannen het man-zijn eeuwenlang als een belangrijke asset hebben gezien.”

Jeroen Smit studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al spoedig maakte hij de overstap naar de journalistiek (het Financieele Dagblad, het Algemeen Dagblad en zakenweekblad FEM/De Week). Sinds 2004 is hij actief als freelance journalist. Hij schrijft columns en commentaren over bedrijfseconomische en management onderwerpen, presenteert radio- en tv-programma’s en is een veel gevraagd commentator (DWDD, Pauw (en Witteman), Nieuwsuur en Mediaforum).
Als onderzoeksjournalist verwierf hij faam met de boeken Het Drama Ahold (2004) en De Prooi (2008), waarvoor hij diverse onderscheidingen kreeg. Ook presenteerde hij het programma ‘Leiders Gezocht’. Sinds 2011 is hij benoemd tot hoogleraar Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2019 is zijn boek ‘Het grote Gevecht’ over voormalig CEO Paul Polman van Unilever gepubliceerd.

Marijke Spanjersberg

Dr. Marijke Spanjersberg

“Door niet met een zoomlens naar de brandhaarden te kijken, maar met een groothoeklens naar het systeem als geheel, ontwikkelen we inzicht in patronen die zich ongewild in stand houden.”

Marijke Spanjersberg is opgeleid als psycholoog en heeft gewerkt in de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven, als organisatieadviseur, als leidinggevende en als programmamanager van leertrajecten voor bestuurders en professionals.

In haar eigen adviespraktijk werkt ze vooral aan samenwerkingsvraagstukken in organisaties. Gevoed door het systeemtheoretische gedachtegoed en de oplossingsgerichte benadering is haar repertoire gericht op het creëren van constructieve en productieve betrekkingen daar waar de samenwerking schuurt: bij moeizame veranderingsprocessen, bij wankelend vertrouwen in de lijn, bij teams waar de rek er uit is en bij haperende collegiale samenwerking. Ze is ook gastdocent, onder andere bij Sioo, De Baak en The Lime Tree, en toezichthouder.

Bianca Beersma

Prof. dr. Bianca Beersma

In haar onderzoek richt Bianca zich op de vraag hoe het dilemma tussen individuele en collectieve belangen zodanig gehanteerd kan worden dat dit leidt tot coöperatie, samenwerking en effectieve groepsprestaties. Voor teamleden betekent samenwerken dat ze een balans moeten vinden tussen hun eigen belangen en die van het team als geheel. Dit kan zowel kansen creëren als voor problemen zorgen, en Bianca onderzoekt de manier waarop individuen en groepen hiermee omgaan. Daarom gaan haar onderzoeksvragen over de motivationele en contextuele factoren die gedrag bepalen bij bijvoorbeeld teamwerk, conflicthantering, en onderhandelingen.

Drs. Rozemarijn Dols

“Graag hou ik deelnemers een spiegel voor die zowel alle mooie kanten doet oplichten maar ook een doorkijkje geeft naar de schaduwzijden, die wij als mens allemaal in ons dragen.”

Drs .Rozemarijn Dols is arbeids- en organisatiepsycholoog en werkte als directielid bij het adviesbureau LTP. Zij heeft haar eigen praktijk Dols-Consult en partner bij De Nieuwe Verdieping Ze houdt zich bezig met leiderschaps- en talentontwikkeling, teamcoaching, loopbaanadvisering en ‘moviecoaching’. Centraal in haar aanpak is het vrijmaken van onontdekte talenten door verschillende werkwijzen. Bij het werken met filmfragmenten komt zij dicht op de huid van deelnemers door indringende vragen te stellen en gedachtenexperimenten uit te voeren. Zij werkt voor de medische sector en veel verschillende soorten overheidsorganisaties en profit-organisaties. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan op het gebied van coaching en leiderschapsontwikkeling. Haar laatste publicaties gaat over lessen voor leiders uit films. In maart 2019 verschijnt een publicatie over vrouwelijk leiderschap.

Gijs Scholten van Aschat

“Wat is de mens als zijn voornaamste levenstaak slapen en vreten is, een beest meer niet.” (Hamlet) “Pluk nooit de kip voor ze geslacht is, Clarence leeft nog, Edward regeert, ik kan pas veren tellen als ze dood zijn.” (Richard III, over ambitie en moraal).

Gijs Scholten van Aschat studeerde aan de Toneelacademie in Maastricht. Hij in de eerste plaats toneelacteur, maar werd onder meer bekend van de films Cloaca, Tirza en Doodslag en is binnenkort te zien in Publieke Werken.
Hij ontving diverse prijzen voor zijn werk als acteur; de Arlecchino, de Louis d’Or, een Gouden Kalf en de Johan Kaartprijs. Hij is de huidige houder van de Albert van Dalsumring.

Gijs Scholten van Aschat speelde de laatste 30 jaar bij diverse gezelschappen als Orkater, Het Nationale Toneel en het Zuidelijk toneel en is nu verbonden aan de Toneelgroep Amsterdam. Daarnaast is hij bestuurslid van de Akademie van Kunsten. Zijn bijdragen aan het programma richten zich op communicatie, overdracht van de boodschap, contact maken en inzicht krijgen in leiderschap, onder meer met behulp van toneelstukken van Shakespeare.

Drs. Selma Busser, Cinclus Advies

“Daar waar gedrag in de organisatie improductief is geworden helpt het systeemdenken om te begrijpen ‘waarom het gaat zoals het gaat’. Als je eenmaal weet welke gedragspatronen men in stand houdt, dan kun je met aandacht voor het geheel en respect voor het individu, werken aan duurzaam betere relaties en prestaties.”

Selma werkt als zelfstandig adviseur, coach en trainer. Zij richt zich met name op taaie samenwerkingsvraagstukken in organisaties. Dat doet zij vanuit het systeemdenken, waarbij zij analyseert wat er in het systeem werkt en waar het wringt. Ze is afgestudeerd als bestuurskundige (UT) en officier van politie (NPA).

Na een loopbaan van ruim 20 jaar als leidinggevende/hoofdinspecteur bij de politie en later als afdelingshoofd bij de lokale overheid heeft zij besloten die ervaring te koppelen aan het systeemdenken en die kennis te delen. Als adviseur en coach werkt zij nu zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Als gastdocent is Selma verbonden aan o.a. de opleidingsinstituten SIOO, Balansgroep en Avicenna.

Selma richt zich met name op het inzichtelijk maken en duurzaam beïnvloeden van samenwerking in organisaties met behulp van het systeemdenken. Met deze meervoudige kijk op (gedrag in) organisaties en de ervaringen uit de praktijk, werkt zij specifiek aan het herstellen van een logische structuur, het versterken van productieve relaties en het werken aan een gezamenlijk doel.

Judith Manshanden

Judith Manshanden

“We leven in een tijdperk van grote verandering. Het huidige lineaire businessmodel heeft niet alleen de aarde, maar ook de medewerkers uitgeput en is hoognodig aan vervanging toe. We moeten met elkaar op zoek naar een nieuwe manier van samenwerken die gaat over verbinding met onszelf, met elkaar en met onze omgeving. Ik geloof dat vrouwelijk leiderschap een hele belangrijke rol in deze transitie gaat spelen.”

Judith Manshanden is psycholoog, (TEDx) spreker en ondernemer. Zij is expert op het gebied van werkgeluk, werken vanuit purpose en nieuwe manieren van aansturen. Zij is mede-eigenaar van het adviesbureau Orenda dat leiderschaps- en organisatieontwikkelingstrajecten aanbiedt. Tevens is zij auteur van het boek “Tijd voor Nieuwe Zaken” dat de transitie van profit naar purpose binnen organisaties beschrijft en de nr 2 positie van de Businezz top 100 bereikte.