Skip to main content

Coaches

Iedere groep van FFl’s krijgt vaste coaches voor de intervisie bijeenkomsten toegewezen. De coaches begeleiden het proces van gerichte intervisie met elkaar.

De coaches onderhouden contact met het programma management van FFL. Indien een FFL-deelnemer individuele coaching nodig heeft, zal daarover overleg plaatsvinden en kan FFL daarin voorzien. Individuele coaching maakt niet standaard deel uit van het programma.

Future Female Leaders weten zich te presenteren en het machtsspel te spelen. Zij leren humor te hanteren, de omgeving adequaat in te schatten, hard te zijn op de inhoud en zacht in de relatie. Ze kunnen tikken uitdelen én incasseren, winnen en verliezen en bovenal in zichzelf geloven en dat waarmaken.”

– Nicole Edelenbos

Dorothé Lamers

Dorothé is een ervaren bestuurder, toezichthouder en adviseur. Zij startte haar loopbaan als HR-adviseur bij gemeente, zorginstellingen en werkte vanuit verschillende adviesbureaus in het bedrijfsleven.

Naast haar werk rondde zij de studie Bedrijfskunde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze vervulde verschillende directie en bestuurlijke functies, o.a. bij de sociale werkvoorziening, bij Hoge Scholen en ROC’s. Sinds een aantal jaren begeleidt zij vanuit haar eigen bureau Dorothé Lamers Advies in Governance (www.dorothelamers.nl) transitie- en fusieprocessen en adviseert zij bestuurders, toezichthouders en commissarissen in het publieke domein en het bedrijfsleven.

Daarnaast vervult zij toezichthoudende functies, eerder bij een woningcorporatie, een maatschappelijke adviesorganisatie en een welzijnsorganisatie, en momenteel bij een zorgorganisatie en een onderwijs samenwerkingsverband. In het Future Female Leadership programma begeleidt zij talentvolle vrouwen naar zelfbewuste leiders van de toekomst.

Margrietha Wats

Margrietha is partner bij De Galan Groep. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van toezicht en besturing.

Zij ondersteunt bestuurders en toezichthouders bij complexe vraagstukken in sturing, samenwerking en organisatie-ontwikkeling. Zij verbindt het professionele perspectief met het organisatie
perspectief. Zij vervult meerdere toezichthoudende functies en geeft les aan de TU Delft. Daarnaast heeft zij ruime ervaring als coach en begeleider op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en intervisie.