Coaches

Every group of FFLs will be assigned a personal coach for the intervision meetings: the coaches will coordinate the process of targeted intervision in collaboration with one another.

The coaches will maintain contact with FFL’s programme managers. If an FFL participant requires individual coaching, then FFL can provide this coaching following consultation on this matter. Individual coaching is not a standard part of the programme.

“Future Female Leaders know how to present themselves and play the power game. They learn to use humour effectively, to size up their surroundings and to be solid in their subject matter while being sensitive in their interpersonal contact. They can both dish it out and take it, they are graceful in both victory and defeat, and above all, they maintain strong belief in themselves which they repeatedly live up to.”

– Nicole Edelenbos

Mathilde Zierikzee

“Het probleem zit hem niet in het vinden van nieuwe ideeën, maar in het ontsnappen aan de oude” (John M.Keynes).

Mathilde Zierikzee is opgeleid tot pedagoog/onderwijskundige. Na haar afstuderen was zij mede-oprichter van de projectgroep Kindercultuur die zich richtte op het opheffen van achterstanden van kinderen, jongens en meisjes met multi-culturele achtergronden, in 19e eeuwse wijken van Amsterdam. Zij heeft ervaren dat voor een dergelijke verandering een aanpak van het totaal nodig is zoals de school als systeem, de diverse culturen, de ouders, de buurt, het consultatiebureau, het schoolbestuur, de beleidsmakers etc. Dat blijft hierna de rode draad in het werken: bij een fundamentele verandering kun je je niet beperken tot een deel.

Daarna is zij werkzaam geweest als directeur in diverse bedrijven in de not voor profit. Vanaf 1998 interim-manager en vanaf 2000 coach voor Young Executives. De laatste jaren ook voor bestuurders en managementteams. Hierbij ligt de focus op het creëren van een lerende en levende organisatie. Vaak betekent dit een ontmythologisering van bestaande verhoudingen en macht. De huidige tijd vraagt om wendbare en flexibele organisaties, met aandacht voor gevoel, relaties en resultaten. Uitgangspunt is de dienstverlening aan de klant en niet het handhaven van de gevestigde interne organisatiestructuur en posities.

Een dergelijk toekomstbeeld kan alleen gerealiseerd worden als iedereen een productieve verbinding heeft met het bedrijf; als de leider begrijpt wat de mensen doen; als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden heeft; als er om hulp gevraagd kan worden zodat er geleerd kan worden. Kortom dat het geheel meer is dan de som der delen.

Dit krijg je als leider voor elkaar als je jezelf toestaat om onorthodoxe en paradoxale werkwijzen te gebruiken. Inzicht in je competenties, je persoonlijkheid en je drijfveren is noodzakelijk om leiding te geven aan deze organisaties cq. organisatieveranderingen. Er is geen algemene definitie van wat een goede leider is voor welk bedrijf dan ook. Ieder bedrijf vraagt andere eigenschappen en dit kan ook nog in tijd verschillen. Je moet kunnen analyseren wat er speelt en vooral ook weten op welke knoppen je moet drukken om de organisatie in beweging te krijgen.

De relatie tussen persoonlijkheids- en organisatie-ontwikkeling is een fundament voor de leider van de toekomst.

Joline de Brauw

Joline excelleert in complexe omgevingen en multidisciplinaire projecten. Dankzij haar achtergrond (TU Delft Mijnbouw/Grondstoffentechnologie) kan ze op niveau meepraten over technische onderwerpen. Ze is zeer analytisch en heeft sterke intermenselijke vaardigheden, welke ze de afgelopen jaren verder heeft ontwikkeld door NLP opleidingen. Opdrachtgevers zijn lovend over hoe snel zij één wordt met de organisatie. Ook roemen ze haar resultaatgerichtheid.

‘Succes is altijd afhankelijk van de mate waarin de eigen mensen erin geloven en hun schouders eronder zetten. Het is belangrijk om aan het begin van een project duidelijke doelen te stellen en samen aan de slag te gaan. Tegelijkertijd moet je als verandermanager weten wanneer je moet loslaten. Het geeft me veel voldoening als ik voor elkaar krijg dat mensen hun werk beter kunnen doen, of zelfs het gevoel hebben dat het ‘vanzelf’ gaat. En dat ze daarnaast tools in handen hebben om problemen op te lossen wanneer dat nodig is.’

Na haar werk als verandermanager bij General Electric Plastics en bij Boer & Croon, werkte Joline sinds 2010 als zelfstandig verander/projectmanager en coach. Bij Kwattaas doet ze dat in een breder verband. Enkele opdrachten die zij hier uitvoerde: het herstructureren van een R&D-afdeling bij een machinefabriek en het opzetten van een opleidingshuis voor een nieuwe melkpoederfabriek

Logo Future Female Leaders

Contact

+31 (0) 20 72 33 640
info@futurefemaleleaders.nl

Bezoekadres

OldSchool Studio 15
Gaasterlandstraat 3-5
Amsterdam

Postadres:

Daelenbroek 3
1082AA Amsterdam

Want to register?

Are you a Future Female Leader with the ambition and potential to get to the very top?