Skip to main content

Micky Adriaansens

Micky Adriaansens is voorzitter bestuur Twijnstra. Van 2009 tot en met maart 2016 was zij voorzitter van de raad van bestuur van Triade, een Flevolandse zorgaanbieder (VG, GGZ en Jeugdzorg). Daarvoor was zij directeur van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en directeur bij thuiszorgorganisatie Amant. Voor haar overstap naar de zorg werkte Adriaansens als adviseur en interim manager bij Twynstra Gudde en lange tijd als advocaat. De zorg is ook in deze werkvelden altijd een rode draad geweest. Zij is gespecialiseerd in grootschalige veranderkunde en reorganisaties. Verder is zij lid van de raad van toezicht (vice voorzitter) van GGNet, vice voorzitter van de Carante Groep en lid van het cooperatiebestuur van PGGM.