Skip to main content

Future Female Leaders Basis Programma

Het Future Female Leaders Program is er voor jonge, vrouwelijke talenten, die de ambitie en de potentie hebben de top van uw (profit of not for profit) organisatie te bereiken. Het FFL Program versterkt het talent en het vermogen van deze jonge vrouwen door hen sterker, veelzijdiger, veerkrachtiger, effectiever en creatiever te maken. Zij leren zo al vroeg in hun carrière de verschillende werkwijzen van ondernemingen en het ongeschreven spel van invloed en profilering te herkennen en daarnaar te handelen.

Vervolg- en onderhoudsprogramma:
Voor diegenen die het individuele basis programma of 35+ programma heeft gevolgd, bestaat de mogelijkheid deel uit te maken van een vervolg programma dat bestaat uit twee-maandelijkse intervisie bijeenkomsten, onder begeleiding van een coach.

Aanmelden

Ben jij die Future Female Leader met ambitie en potentie om door te groeien naar de top? Wil je jouw kennis en kunde optimaal benutten met behulp van het Future Female Leader Program?


1. Thema

 • Intake;
 • Leren presenteren, speechen en stemtraining;
 • Personal Power (gebruik van je eigen kracht);
 • Macht & Invloed;
 • Leiderschap van de 21ste eeuw (inzicht in bestuurskamers).
 • Systeemdenken;
 • Persoonlijke drijfveren / bepalen doelen;
 • Power & Ranking; Casting & Framing;
 • Conflicthantering en onderhandelen;
 • Daarnaast is er aandacht voor de balans t.a.v privé/werken,
 • humor/ernst, inhoud/vorm;
 • De ‘next stap’;
 • Rode draad: Verbinden van Hoofd, Hart en Lichaam.

2. Intervisie

Tijdens intervisiebijeenkomsten bespreken de deelnemers, onder begeleiding van een coach, vraagstukken uit de dagelijkse beroepspraktijk. Het gaat daarbij om leiderschapsvraagstukken én om vragen rond eigen ontwikkeling en carrière(pad). Diverse vormen van intervisie passeren de revue. Daardoor biedt dit onderdeel ook methodische inzichten.


3. Individuele begeleiding

Ieder deelnemer krijgt een (praktijk)mentor toegewezen. Deze ondersteunen online en in (offline) gesprekken de deelnemer bij haar ontwikkeling. Zij krijgt feedback op haar ontwikkelplan en voert gesprekken rond de praktijkopdrachten, stages, etc.


4. Het programma


5. Ontwikkellijnen

Vormgeven aan jezelf als persoon:

Juist waar het gaat om groei naar een executive rol is het creëren van zelfinzicht (persoonlijke waarden, krachten en zwakten) en het expliciteren, versterken plus blijvend onderhouden van het persoonlijk profiel essentieel. De mate en wijze van persoonlijke ontwikkeling is sterk individueel bepaald. Middels verschillende tests, coaching en een persoonlijk ontwikkelplan is er een voortdurende monitoring op deze individuele ontwikkeling.

Vorm geven aan relaties met anderen:

Het zijn relaties en medewerkers die bepalen of zij een executive inspirerend, charismatisch of motiverend ervaren. Voor effectief leiderschap is het zaak om juist vroeg in de carrière op dit vlak voldoende sensitiviteit en competenties te ontwikkelen om relaties effectief vorm te geven. Het programma gaat in op kennis en vaardigheden rond invloed en macht, productief maken van weerstand en belangentegenstellingen en samenwerken.


6. Leren en werken gecombineerd

Deelnemers combineren het volgen van het programma met werk. Een Future Female Leader heeft een baan en doet, via haar werkgever mee aan het FFL Program, of ze werkt op detacheringbasis aan opdrachten van FFL B.V.

Het FFL Program verbindt leren en werken. Daardoor kunnen opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst in de weerbarstigheid en ambiguïteit van de praktijk en leveren inspiratie van rolmodellen en praktijkvoorbeelden een bijdrage aan de eigen professionele groei en ambities. Het FFL Program is nadrukkelijk een ontwikkelplatform voor ‘lerend werken’ en ‘werkend leren’, waarin meervoudigheid van leiderschap op executive niveau optimaal ervaren en ontwikkeld kan worden.


7. Deelnemen als opdrachtgever

U kunt op de volgende wijze deelnemen als opdrachtgever:

 1. kandidaten zijn geworven en geselecteerd door Future Female Leaders BV en komen bij ons in dienst om te werken in passende opdracht(en) bij bedrijven/organisaties.
 2. kandidaten zijn geworven en geselecteerd door Future Female Leaders BV en treden in dienst bij een bedrijf/organisatie, vanuit deze nieuwe werkgever doen zij mee aan het programma.
 3. kandidaten hebben al een dienstverband. Vanuit hun werkgever nemen zij deel aan het programma.

8. Werken in een opdracht

Kandidaten kunnen op detacheringsbasis binnen een organisatie werkzaam zijn. Zij krijgen daarbij begeleiding door hun (praktijk)begeleider. Het gaat om opdrachten met verbindingen en uitdagingen op tactisch en strategisch niveau en met een verantwoordelijke rol voor de deelnemer. Zij reflecteert zowel op de inhoud en resultaten van de opdracht als op de eigen (leiderschaps)rol.

De kandidaten kunnen verschillende opdrachten vervullen op detacheringsbasis. Deze opdrachten variëren in lengte, maar duren bij de eerste opdracht minstens 9 maanden en worden op fulltime basis uitgevoerd bij de opdrachtgever.

Vaak is het een individuele opdracht, soms in een team met andere deelnemers van het FFL-programma of in samenwerking met een ervaren interim manager. Van hen wordt verwacht dat zij onderzoeken, analyseren, diagnosticeren en hun opdrachtgevers adviseren. Ook zijn zij betrokken bij de implementatie van veranderingen. Draagvlak creëren en gevoel voor verhoudingen en de omgeving hebben, is daarbij essentieel. Iedere keer moeten zij zichzelf bewijzen.

Er zijn verschillende werkgebieden waarin zij een rol kunnen vervullen:

 • Projectmanagement: Aansturen van een project(team) om een vooraf gedefinieerd doel te realiseren.
 • Interim management: Tijdelijk vervullen van een bestaande positie bij de opdrachtgever.
 • Procesmanagement: In kaart brengen en/of optimaliseren van bestaande (werk-) processen.
 • Advies: Uitvoeren van een analyse die leidt tot een advies.
 

9. Gastdocenten

Diverse gastdocenten zullen zich gedurende het jaar aansluiten bij het FFL Program.


10. Alumni

Voormalige deelnemers van het FFL Program wordt gevraagd een ondersteunende en begeleidende rol in het lopende FFL Program te vervullen. Niet alleen blijven zijzelf daarmee betrokken bij het programma en het verwezenlijken van de doelstelling, de groep vrouwen met dezelfde ambities en leiderschapskwaliteiten wordt daarmee steeds groter en zichtbaarder.


11. Duur en omvang

Het Future Female Leaders programma duurt 9 maanden en bestaat uit meerdere bijeenkomsten en intervisies.


12. Groepsomvang

De groep bestaat uit minimaal acht deelnemers.


13. Data jaargang 2024/2025

 • donderdag 19 en vrijdag 20 september 2024
 • vrijdag 18 oktober 2024
 • donderdag 21 en vrijdag 22 november 2024
 • vrijdag 13 december 2024
 • donderdag 16 en vrijdag 17 januari 2025
 • vrijdag 13 februari 2025
 • donderdag 13 en vrijdag 14 maart 2025
 • vrijdag 18 april 2025: Grande Finale
 • vrijdag 20 juni 2025: terugkomdag

De bijeenkomsten starten steeds om 09.30u en eindigen om 17.30u.


14. Kosten

De kosten voor deelname aan het programma bedragen €10.500,- ex btw. Dit is exclusief kosten voor eventueel hotelverblijf.


15. Betaling kosten

Het programma kan op twee manieren worden betaald:

 • Via selectie door Future Female Leaders BV van een kandidate die in dienst treedt bij een opdrachtgever, waarbij er een plaatsingsfee ter hoogte van de kosten van het programma wordt betaald of
 • Via betaling van de kosten van het programma door een werkgever, bij wie een kandidate in dienst is.
 

16. Vervolg- en onderhoudsprogramma:

Voor diegenen die het individuele basis programma of 35+ programma heeft gevolgd, bestaat de mogelijkheid deel uit te maken van een vervolgprogramma dat bestaat uit twee-maandelijkse intervisie bijeenkomsten, onder begeleiding van een coach.


17. Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Future Female Leaders via onderstaande knop.