Categorie: Mentoren

Jos Baeten

‘je kunt heel lang praten over vrouwen op topposities, maar je kunt ze ook gewoon benoemen’.

Jos Baeten studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en startte zijn loopbaan in 1980 bij Stad Rotterdam Verzekeringen, een van de pijlers waarop het huidige verzekeringsbedrijf a.s.r. is gebouwd. Vanaf 1999 was hij voorzitter van de directie bij Stad Rotterdam. Daarna bekleedde hij verschillende directieposities om uiteindelijk in 2009 benoemd te worden tot voorzitter van de Raad van Bestuur van a.s.r.

Jos Baeten is bestuurslid bij het Verbond van Verzekeraars en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Rotterdamse Schouwburg. Verder is hij lid van het algemeen bestuur VNO-NCW en lid van de Raad van Advies van het ROC Midden-Nederland.

Jos Baeten zet zich graag in voor de ontwikkeling van mensen en wil mensen helpen. Dat begon al toen hij er met zijn vader, die verzekeringsagent was, op uit ging om klanten te helpen als die schade hadden. Ook nu nog investeert Jos tijd in vrijwilligerswerk. Zo werkt hij al een aantal jaren mee aan ‘de week van het geld’ waarin hij kinderen van de basisschool een gastles over verzekeren geeft, geeft hij gastcolleges op de universiteit en begeleid hij talenten binnen a.s.r.

Zijn belangrijkste levenslessen: ‘Maak af waar je aan begint, houd oog voor wat andere mensen vinden en blijf knokken.’ En met deze motto’s wil hij zich ook inzetten voor vrouwelijk toptalent in Nederland.

Anoushka Schut-Welkzijn

Ik ben sterk in bestuurlijk-strategische rollen waarbij mijn helicopterview, netwerk en onderhandelingsvaardigheden worden aangesproken om op de lange termijn te zorgen voor verbinding en bestuurlijk resultaat. Mijn kracht ligt in mijn nieuwsgierigheid naar innovatie en meningen van velen, waarna ik scherp analyseer, besluit en hands-on doorpak. Ik ben expert op het gebied van financiering en overheidsregulering in de zorg en sociale zekerheid. Ik hou ervan jong talent uit te dagen en te coachen. Mijn ervaring is onder meer opgedaan bij de Zorgautoriteit, het Ministerie van VWS en als woordvoerder Sociale Zekerheid en Zorg in de Tweede Kamer. Momenteel adviseer ik 45 miljard+ private equitybedrijf EQT over zorginvesteringen van meer dan 350 miljoen en selecteer politiek talent als Voorzitter van de Regionale Scouting- en selectiecommissie Noord-Holland.

Karin van Gilst

Karin van Gilst verdiende haar sporen in de wereld van de uitgeverij. Zij werkte bij onder meer Wolters Kluwer, VNU en Sanoma. Ze was directeur bij Weekbladpers Tijdschriften, uitgever van onder meer Vrij Nederland, Opzij en Happinez.

Karin van Gilst was van 2012 tot oktober 2017 Zakelijk Directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Als Zakelijk Directeur was zij verantwoordelijk voor alle commerciële, financiële en operationele activiteiten van het museum.

Mariëlle de Macker

Mariëlle de Macker directeur HR en lid van de Raad van Bestuur bij HEMA. Mariëlle de Macker heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen Human Resources. Ze heeft gewerkt voor de internationaal opererende bedrijven Randstad Holding nv, meest recentelijk als Managing Director Group HR en General Electric, in verschillende senior management functies binnen HR.

Mariëlle brengt ruime ervaring voor HEMA binnen op het gebied van organisatieontwerp, verandermanagement, leiderschap, werving en talentmanagement en ontwikkeling. Mariëlle heeft een MSc in Industrial Engineering & Management Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.

Monique Vogelzang

Monique Vogelzang (19 november 1969) is Inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarvoor was zij hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs.
Voor haar overstap naar de Onderwijsinspectie werkte Monique in diverse leidinggevende functies bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ze was plv. directeur-generaal Cultuur en Media/directeur Kunsten. Deze functies combineerde zij tijdelijk met de functie van programmadirecteur Bedrijfsvoering van het ministerie. Ze zette de directie Leraren op en werkte in verschillende leidinggevende functies bij de directie Cultureel Erfgoed. Zij startte haar loopbaan bij de gemeente Rotterdam. Monique studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cultuur Eindhoven
  • Voorzitter Omscholing Dansers Nederland
  • Bestuurslid Gieskes Strijbis Fonds
  • Lid Raad van Toezicht  Stichting Pieter van Foreest
  • Lid Raad van Toezicht Holland Dance Festival
  • Lid Audit Committee Ministerie SZW

Nicoly Vermeulen

‘Voor mij is de uitdaging om binnen de publieke dienstverlening te zorgen voor efficiëntie zonder dat daarbij de dienstverlening aan de klant in het geding komt.’

Van 1 juni 2012 tot 1 februari 2016 was Nicoly Vermeulen (1966) Voorzitter Raad van Bestuur SVB. Vanaf 2010 was zij al lid van de Raad van Bestuur bij de SVB en verantwoordelijk voor de dienstverlening en het ICT bedrijf. Daarvoor werkte zij voor ING als General Manager bij ING Wholesale waar ze de zakelijke kredietverleningsketen geoptimaliseerd heeft voor wat betreft de dienstverleningsprocessen, riskmanagement, IT en beheer.

Nicoly heeft Bedrijfsinformatica en Bedrijfseconomie gestudeerd. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam behaalde ze tevens een MBA. Na een aantal jaren als consultant te hebben gewerkt, maakte ze de overstap naar ING, waar ze diverse functies heeft vervuld vooral op het gebied van Operations, IT en Finance.

Sinds 1 januari 2018 is zij Vice President Operations (VPO) in het College van Bestuur van de TU Delft.

Jolande Tijhuis

Maatschappelijke organisaties hebben innovatief toptalent nodig. FFL creëert kansen om talentvolle vrouwen aan te trekken

Jolande Tijhuis is bestuursvoorzitter van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Jolande heeft de GGZ ‘gewoon anders’ op de kaart gezet, door met verzekeraars en stakeholders een nieuwe spannende weg in te slaan. Eerder vervulde zij eindverantwoordelijke functies in de corporatiesector, zakelijke dienstverlening, ICT, hoger onderwijs en was ze consultant bij Twynstra Gudde. Jolande studeerde Biologie en Bedrijfskunde en volgde managementopleidingen bij INSEAD, IMD, MIT en Nyenrode. Tevens is ze sinds haar 28e toezichthouder in allerlei sectoren, waaronder commissaris bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Haar brede ervaring en achtergrond komt goed van pas bij de transformatie die de Geestelijke Gezondheidszorg momenteel doormaakt. Het is verandermanagement pur sang. ‘Als je een organisatie wilt veranderen moet je kijken waar de energie in mensen zit en onderzoeken waar je moet interveniëren om de verandering te realiseren. Bovendien pleit ik ervoor om jonge mensen een kans te geven. Zij hebben vaak meer lef, kunnen van nature verbinden waardoor er enthousiasme in de tent vrij komt’. Door haar enorme ervaring en ambitie zal zij een goede bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge toekomstige vrouwelijke leiders.

Frans van Steenis

Frans van Steenis is een energieke bestuurder/toezichthouder. Frans heeft ruim 25 jaar (internationale) ervaring in middelgrote ondernemingen, beursgenoteerde organisaties, partnerships en de (semi-) publieke sector. Hij is thuis in complexe bestuurlijke en politieke omgevingen; is evenwichtig, met een goede balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid.

Frans is sinds 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij. Hiervoor is hij 5 jaar algemeen directeur/voorzitter directieraad van de koepelorganisatie Kamer van Koophandel Nederland geweest. Voor deze overstap naar de kamer van koophandel heeft Frans van 1999 t/m 2006 gewerkt bij Deloitte als managing partner.

Naast zijn huidige functie is Frans ook voorzitter RvT NHTV Nederlandse hogeschool voor Toerisme en Verkeer, bestuurslid Stichting Koning Willem I Stichting en lid RvT van onder meer Stichting Omniversum Den Haag, Stichting North Sea Regatta, de Stichting BID(Big Improvement Day) en het Haags Protocolbureau.

Zijn hobbies zijn duursporter en fanatiek zeezeiler, “lezen, luisteren en het debat”.

Hans Michels

Hans Michels heeft een lange loopbaan als internationale investment banker achter de rug.
Sinds 2007 heeft hij zijn ervaring ingezet als interim bestuurder in zorginstellingen in Nederland en de UK en als commissaris bij diverse for-profit organisaties.

Renate Litjens

Renate Litjens is een enthousiast en gedreven persoon. Zij is een ervaren bestuurder en toezichthouder. Zij heeft in gecompliceerde situaties (crises e.d.) door middel van haar vriendelijke en doeltreffende manier van besturen vaak een organisatie zowel in beweging alsook in de juiste richting gekregen. Ze heeft een mensgeoriënteerde instelling, respecteert haar omgeving, luistert goed en handelt snel en doordacht. Ze is in staat moeilijke beslissingen te nemen en door te voeren.

Tijdens haar werkzaamheden is zij veelal in staat gebleken in een turbulente tijd de juiste structuur binnen een organisatie te creëren om de kwaliteit en performance te verbeteren. Zij heeft veel organisaties en bedrijven geleid dan wel begeleid tijdens ingrijpende cultuurveranderingen en reorganisaties. Naast het adviseren over een juiste wijze van organisatie-inrichting en -ontwikkeling was ook het samenvoegen en afstoten van bedrijfsonderdelen en -activiteiten dikwijls aan de orde.

Door een heldere en snelle analyse is zij in staat in korte tijd voor verschillende situaties een aansprekende aanpak te ontwikkelen en de organisatie op een effectieve wijze aan te sturen. Door een resultaatgerichte manier van werken weet zij de opdrachten binnen de daarvoor gestelde tijd te volbrengen en de beoogde doelen te realiseren.

Renate beschikt over een stevige ervaring in algemene en financiële eindverantwoordelijke functies en opdrachten. Daarnaast zijn als sterke punten te noemen het werken aan herstel van relaties (intern en extern) en het werken met professionals. ‘Running the business’ en ‘changing the business’ zijn haar beiden toe te vertrouwen.

Renate heeft humor, is innemend en enthousiast en bijt zich graag vast in een opdracht. Zij weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, gaat problemen niet uit de weg en brengt een organisatie graag naar een hoger niveau. Kwaliteit, resultaat en open communicatie staan bij haar hoog in het vaandel.

Logo Future Female Leaders

Future Female Leaders

Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
+31 20 72 33 642
info@futurefemaleleaders.nl

Want to register?

Are you a Future Female Leader with the ambition and potential to get to the very top?